لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ
مترجم:هاله جعفری ؛ مترجم:فاطمه ابراهیم‌پور - حیدری - دیویی: 610.7362 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 320000 ریال - 9 -69-8532-600-978 انتخاب
2- خلاصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ
مترجم:هاله جعفری ؛ مترجم:فاطمه ابراهیم‌پور - حیدری - دیویی: 610.7362 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -69-8532-600-978 انتخاب
3- خلاصه درسنامه پرستاری کودکان وونگ
نويسنده:مریلین هاکنبری ؛ مترجم:هاله جعفری ؛ مترجم:فاطمه ابراهیم‌پور - حیدری - دیویی: 610.7362 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 259000 ریال - 9 -69-8532-600-978 انتخاب
4- مراقبت‌های ویژه و اورژانسی: راهنمای جیبی (نسخه حمایت پیشرفته حیات قلب)
مترجم:هاله جعفری - حیدری - دیویی: 616.025 - 322 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 249000 ریال - 8 -37-8532-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
6- تدابیر مراقبتی در آریتمی‌های قلبی
نويسنده:هاله جعفری ؛ نويسنده:علیرضا خاتونی ؛ نويسنده:سیده‌نرجس رضوی - حیدری،وزین مهر - دیویی: 616.128 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -061-489-600-978 انتخاب
7- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
8- پرستاری بزرگسالان و سالمندان برونر و سودارث: بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:جنیس‌ال. هینکل ؛ نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:کری‌اچ. چیور - حیدری - دیویی: 610.73677 - 392 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 9 -134-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1