لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (18)
تالیف (27)
ترجمه (0)
تهران (27)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات زندان‌ها
تدوين:مهدی علیپور ؛ تدوين:پرویز منصوری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55035 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 3 -41-8804-600-978 انتخاب
2- مجموعه تنقیحی قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 498 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 500000 ریال - 0 -42-8804-600-978 انتخاب
3- مجموعه تنقیحی قانون بودجه سال 1398 کل کشور و مقررات آن مشتمل بر: قانون بودجه سال 1398 کل کشور؛ ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200000 ریال - 1 -58-8804-600-978 انتخاب
4- مجموعه تنقیحی قانون کار
تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ تدوين:مهناز کردناییج ؛ تدوين:نفیسه فصیحی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 100000 ریال - 8 -46-8804-600-978 انتخاب
5- قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات مربوط ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1399 - 250000 ریال - 3 -67-8804-600-978 انتخاب
6- مجموعه برگزیده قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر: قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه شمیری ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.550232 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 4 -99-7434-600-978 انتخاب
7- مجموعه تنقیحی قانون مجازات اسلامی
نويسنده:رضا خانی‌گیاشی ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 345.55 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -63-8804-600-978 انتخاب
8- مجموعه کاربردی قوانین و مقررات صندوق ملی محیط زیست
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تدوين:علی سمیعی ؛ تدوين:فاطمه شفیعی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55046 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 7 -43-8804-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری مشتمل بر: قوانین و مقررات مرتبط با دیوان عدالت اداری، نظریات شورای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:فاطمه شمیری - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 95000 ریال - 1 -03-8804-600-978 انتخاب
10- قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت؛ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:مریم عامری ؛ تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 346.5507 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 210000 ریال - 6 -40-8804-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3