لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (39)
تالیف (2)
ترجمه (69)
تهران (67)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمان، یا، بی‌ایمانی؟: مکاتبات اومبرتو اکو و کاردینال مارتینی
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ نويسنده:کارلوماریا مارتینی ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - نشر نی - دیویی: 195 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 10000 ریال - 2 -705-312-964 انتخاب
2- نشانه‌شناسی
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:پیروز ایزدی - ثالث - دیویی: 302.2 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 105000 ریال - 3 -504-380-964-978 انتخاب
3- شماره صفر
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 853.914 - 238 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 3 -684-334-964-978 انتخاب
4- در جست‌وجوی زبان کامل
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:پیروز ایزدی - فرهنگ جاوید - دیویی: 408.9 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -36-6182-600-978 انتخاب
5- آونگ فوکو
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 853.912 - 900 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1399 - 995000 ریال - 7 -318-334-964-978 انتخاب
6- جزیره روز پیشین
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - ذهن‌آویز،تیر - دیویی: 853.914 - 712 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 280000 ریال - 9 -171-118-600-978 انتخاب
7- جزیره روز پیشین
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - موسسه نشر تیر - دیویی: 853.914 - 712 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 4 -2-90773-964 انتخاب
8- هرمنوتیک مدرن: گزینه‌ی جستارها
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ نويسنده:مارتین هیدگر ؛ نويسنده:هانس‌گئورگ گادامر - نشر مرکز - دیویی: 121.68 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 165000 ریال - 8 -416-305-964-978 انتخاب
9- آونگ فوکو
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ مترجم:رضا علیزاده - روزنه - دیویی: 853.912 - 886 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1399 - 995000 ریال - 7 -318-334-964-978 انتخاب
10- ایمان، یا، بی‌ایمانی؟: مکاتبات اومبرتو اکو و کاردینال مارتینی
نويسنده:اومبرتو اکو ؛ نويسنده:کارلوماریا مارتینی ؛ مترجم:علی‌اصغر بهرامی - نشر نی - دیویی: 195 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -705-312-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8