لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (283)
تالیف (356)
ترجمه (14)
تهران (368)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (370) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 1100 نسخه - 18000 ریال - 1 -002-341-964 انتخاب
2- شاه نامه‌ها
نويسنده:سیروس شمیسا - هرمس - 922 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 900000 ریال - 4 -959-363-964-978 انتخاب
3- گزیده منطق‌الطیر عطار
گردآورنده:سیروس شمیسا - نشر قطره - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 1100 نسخه - 14000 ریال - 1 -002-341-964 انتخاب
4- گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسایی مروزی (نظم 1 - بخش 2) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 4000 نسخه - 8100 ریال - 4 -183-455-964 انتخاب
5- بیان و معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 4000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
6- سبک‌شناسی شعر
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 2 -26-5509-964 انتخاب
7- دستور زبان فارسی: با حل تمرینات و معنی لغات و تصحیح اغلاط
نويسنده:عبدالعظیم قریب ؛ زيرنظر:سیروس شمیسا - فردوس - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 3 -20-5509-964 انتخاب
8- بیان (با تجدید نظر و اضافات)
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1379 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 2 -12-5509-964 انتخاب
9- آشنایی با عروض و قافیه
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 126 صفحه - چاپ 6 سال 1370 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- بیان
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1372 - 4000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37