لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (284)
تالیف (357)
ترجمه (14)
تهران (369)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (371) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات سبک‌شناسی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 4400 نسخه - 16000 ریال - 2 -044-320-964 انتخاب
2- سبک‌شناسی (2) نثر (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 2 -265-455-964 انتخاب
3- مسعود سعد سلمان (نظم 3) (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سبحانی توفیق ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 124 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 6000 نسخه - 5800 ریال - 3 -158-455-964 انتخاب
4- با یونگ و هسه (دایره جادویی)
نويسنده:میگل سرانو ؛ مترجم:سیروس شمیسا - بدیهه - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 0 -4-90415-964 انتخاب
5- ماه در پرونده
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 نسخه - 14500 ریال - 964-320-006-X انتخاب
6- بیان و معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 0 -75-5509-964 انتخاب
7- سبک‌شناسی نثر
نويسنده:سیروس شمیسا - میترا - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 5 -11-5998-964 انتخاب
8- داستان یک روح (شرح و متن بوف کور صادق هدایت)
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -094-320-964 انتخاب
9- معانی و بیان 1 (بخش اول: معانی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:حسن انوری - دانشگاه پیام نور - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 6000 نسخه - 8400 ریال - 7 -495-455-964 انتخاب
10- گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسایی مروزی (نظم 1 - بخش 2) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 8000 نسخه - 8100 ریال - 4 -183-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38