لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(87)
چاپ مجدد (284)
تالیف (357)
ترجمه (14)
تهران (369)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (96)

تعداد یافت شده (371) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معانی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -03-5998-964 انتخاب
2- گزیده اشعار فرخی سیستانی و کسایی مروزی (نظم 1 - بخش 2) (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 4000 نسخه - 68000 ریال - 4 -183-455-964 انتخاب
3- انواع ادبی
نويسنده:سیروس شمیسا - فردوس - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 3000 نسخه - 31000 ریال - 5 -146-320-964 انتخاب
4- آشنایی با ادبیات معاصر ایران (رشته مترجمی زبان انگلیسی)
نويسنده:هرمز رحیمیان ؛ ويراستار:توفیق هاشم‌پورسبحانی ؛ ويراستار:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 7000 نسخه - 10600 ریال - 4 -359-455-964 انتخاب
5- حافظ (زندگی و اندیشه)
نويسنده:آذرتاش آذرنوش ؛ نويسنده:دومینیکو اینجنیتو ؛ نويسنده:بهادر باقری - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 2 -09-6326-600-978 انتخاب
6- انواع ادبی (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 6000 نسخه - 9300 ریال - 6 -926-455-964-978 انتخاب
7- فرهنگ اشارات ادبیات فارسی (اساطیر، سنن، آداب، اعتقادات، علوم ...): س - ی
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر میترا - 614 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 5 -39-8417-964-978 انتخاب
8- یادداشت‌های حافظ
نويسنده:سیروس شمیسا - نشر علم - 434 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 5 -042-224-964-978 انتخاب
9- بدیع (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا - دانشگاه پیام نور - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 8000 نسخه - 5000 ریال - 964-455-924-X انتخاب
10- منطق‌الطیر عطار نظم 4 بخش 3 (رشته ادبیات فارسی)
نويسنده:سیروس شمیسا ؛ ويراستار:حسن انوری - دانشگاه پیام نور - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 8000 نسخه - 9500 ریال - 1 -307-455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38