لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (40)
تالیف (0)
ترجمه (52)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (51)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردمی که درخت‌ها را در آغوش گرفتند:قصه‌ای عامیانه درباره محیط‌‌‌‌‌زیست
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ نويسنده:دیبوار لی‌رز ؛ مترجم:مریم مقصودی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 398.20954 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 11000 ریال - 3 -120-324-964 انتخاب
2- حفظ محیط زیست به روایت لاک‌پشت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:لادن مقیمی‌اسکویی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 4 -083-389-964-978 انتخاب
3- بچه‌ها غافلگیر نشوید: راهنمای نوجوانان در رویارویی با مشکلات
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:مهین توکلی ؛ نقاش:بابک مروارید - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 646.7 - 84 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7500 ریال - 7 -58-7414-964 انتخاب
4- حفظ محیط زیست به روایت مارمولک (راهنمای عملی حفظ محیط زیست برای نوجوانان)
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 360 - 154 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 28000 ریال - 6 -188-389-964-978 انتخاب
5- بچه‌ها مواظب باشید
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.1 - 116 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -495-389-964-978 انتخاب
6- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
7- بچه‌ها غافلگیر نشوید: راهنمای نوجوانان در رویارویی با مشکلات
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:مهین توکلی ؛ تصويرگر:بابک مروارید - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 646.7 - 84 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 3 -59-7414-964-978 انتخاب
8- حفظ محیط زیست به روایت لاک‌پشت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:لادن مقیمی‌اسکویی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 25000 ریال - 4 -083-389-964-978 انتخاب
9- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 4000 ریال - 9 -09-7414-964 انتخاب
10- مارمولک و صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ بازنويسي:سیدرضا کروبی ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 8000 ریال - 8 -09-7414-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6