لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (43)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.75 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 9 -01-5723-964 انتخاب
2- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.7 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1376 - 6000 نسخه - 3700 ریال - انتخاب
3- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی: بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 646.75 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 1 -10-6549-964 انتخاب
4- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -47-5750-964 انتخاب
5- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.7 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
6- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.7 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
7- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.75 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 نسخه - 23000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
8- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:بیل دابینز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - عصر کتاب،تلاش - دیویی: 613.75 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
9- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.7 - 72 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1366 - 7000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
10- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.75 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5