لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (43)
تالیف (0)
ترجمه (49)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرن
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:داگلاس‌کنت هال ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 35000 ریال - 9 -19-5750-964 انتخاب
2- بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرن
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:داگلاس‌کنت هال ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.7 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 25000 ریال - 9 -19-5750-964 انتخاب
3- بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرن
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:داگلاس‌کنت هال ؛ مترجم:قدیر گلکاریان - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 30000 ریال - 9 -19-5750-964 انتخاب
4- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.75 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 23000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
5- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.75 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 16000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
6- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ نويسنده:بیل دابینز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - عصر کتاب،تلاش - دیویی: 613.75 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
7- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 25000 ریال - 0 -49-5750-964 انتخاب
8- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.7 - 72 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 130 ریال - انتخاب
9- نرمشها و تمرینهای بدن‌سازی: چطور آرنولد شدم؟
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:پارمس پرتو - نشر آتیه،جار - دیویی: 646.75 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 ریال - 4 -36-6373-964 انتخاب
10- نرمشهای کامل ورزشی برای کلیه رشته های ورزشی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:شهرام عضدی - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.7 - 72 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1366 - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5