لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقوله عشق در دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:رحیمه سیفی - رحیمه سیفی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 1 -8168-04-600-978 انتخاب
2- مقوله عشق در دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:رحیمه سیفی - رحیمه سیفی - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 1 -8168-04-600-978 انتخاب
3- مقوله عشق در دیوان عطار نیشابوری
نويسنده:رحیمه سیفی - رحیمه سیفی - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 1 -8168-04-600-978 انتخاب
4- نفس
شاعر:رحیمه سیفی - رحیمه سیفی - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -0224-00-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1