لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 850000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
2- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 950000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
3- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
4- ریاضیات از کجا می‌آید؟ چه‌گونه ذهن جسمانی ریاضیات را خلق می‌کند؟
نويسنده:جورج لاکوف ؛ نويسنده:رافائل نونیث ؛ مترجم:جهانشاه میرزابیگی - آگاه - دیویی: 510 - 542 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 560000 ریال - 5 -384-416-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1