لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (56)
تالیف (66)
ترجمه (0)
تهران (66)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (66)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (66) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فهمیده رزمنده کوچک
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 9000 ریال - 1 -4-92337-964 انتخاب
2- کرم ابریشم
به‌اهتمام:فرهاد حسن‌زاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 8000 ریال - 2 -12-7135-964 انتخاب
3- دهکده کوچک، نوفل لوشاتو
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌ ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0840922 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 8000 ریال - 7 -1-92337-964 انتخاب
4- جنگ شهرها
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌ ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.08430922 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 8000 ریال - 2 -09-7135-964 انتخاب
5- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 8000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
6- پرواز 4721 پاریس - تهران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌ ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.0842092 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 9000 ریال - 5 -2-92337-964 انتخاب
7- آسمان پر ستاره
به‌اهتمام:مهرداد غفارزاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.083 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 7000 ریال - 964-92337-5-X انتخاب
8- بازگشت پرستوها: فیلمنامه
به‌اهتمام:قاسم کریمی ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 7 -15-7135-964 انتخاب
9- ایرباس - 300
به‌اهتمام:مناف یحیی‌پور ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 9000 ریال - 0 -13-7135-964 انتخاب
10- کرم ابریشم
به‌اهتمام:فرهاد حسن‌زاده ؛ زيرنظر: شورای‌نویسندگان‌وشورای‌تولید - نشر تاریخ و فرهنگ - دیویی: 955.084 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 9000 ریال - 2 -12-7135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7