لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (20)
تالیف (3)
ترجمه (25)
تهران (3)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Problems moraux et psychologiques
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.485 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 3000 نسخه - 2 -08-5817-964-978 انتخاب
2- Dieu Et Ses Attributs
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی ؛ مترجم:حیدر بن‌عیسی - سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی - دیویی: 297.42 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - انتخاب
3- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر فرهنگ اسلامی در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
4- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر الثقافه ‌الاسلامیه ‌فی ‌العالم - دیویی: 297.4172 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 2 -07-5817-964 انتخاب
5- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 3000 نسخه - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
6- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 3000 نسخه - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
7- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 2 -24-5817-964-978 انتخاب
8- La question de l'imamat
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - دفتر گسترش فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.45 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - انتخاب
9- L'islam Et La Civilization Occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - دفتر گسترش فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.489 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - انتخاب
10- Problems moraux et psychologiques
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ناهید شهبازی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.485 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - 2 -08-5817-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3