لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (53)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی: "قانون مدنی"
گردآورنده:غلامرضا شهری ؛ گردآورنده:فریدون تحصیل‌دوست ؛ گردآورنده:محمدهاشم صمدی - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55 - 320 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 25000 ریال - 1 -7-94117-964 انتخاب
2- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی) - دیویی: 346.550438 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 23000 ریال - 1 -2-93366-964 انتخاب
3- نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تهيه و تنظيم:غلامرضا شهری ؛ تهيه و تنظيم:سروش ستوده‌جهرمی ؛ تهيه و تنظيم:محمدهاشم صمدی‌اهری - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 347.55 - 388 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 12000 ریال - انتخاب
4- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1385 - 35000 ریال - 7 -02-7806-964 انتخاب
5- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 33 سال 1390 - 60000 ریال - 2 -02-7806-964-978 انتخاب
6- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 25000 ریال - 7 -02-7806-964 انتخاب
7- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1384 - 32000 ریال - 7 -02-7806-964 انتخاب
8- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 46 سال 1396 - 220000 ریال - 2 -02-7806-964-978 انتخاب
9- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1386 - 40000 ریال - 2 -02-7806-964-978 انتخاب
10- حقوق ثبت اسناد و املاک
نويسنده:غلامرضا شهری - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - دیویی: 346.550438 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 28000 ریال - 7 -02-7806-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7