لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:نازنین راسخ - اندیشه‌آرا - دیویی: 401.41 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 3 -2-97524-600-978 انتخاب
2- کتاب کار عربی هفتم: آموزش قواعد با بیانی ساده و قابل فهم (درسنامه) ...
نويسنده:محمدباقر ابراهیمی ؛ ويراستار:عبدالله کرمی ؛ ويراستار:سعیده شرفی‌اردکانی - سفیر صادق - دیویی: 492.75076 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -23-8340-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1