لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(194)
چاپ مجدد (212)
تالیف (191)
ترجمه (215)
تهران (394)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (52)

تعداد یافت شده (406) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با ریاضیات
گردآورنده:پرویز شهریاری - فردوسی - دیویی: 510 - 112 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 180 ریال - انتخاب
2- آشتی با ریاضیات
نويسنده:مارک‌ایوانویچ باشماکرف ؛ مترجم:پرویز شهریاری ؛ مترجم:ابوالقاسم قربانی - فردوس - دیویی: 510.5 - 120 صفحه - جلد 5 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 150 ریال - انتخاب
3- نظریه نسبیت در مساله‌ها و تمرین‌ها
نويسنده:الکسی نیکلایه‌ویچ‌مالینین ؛ مترجم:پرویز شهریاری - نشر نی - دیویی: 530.11 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 600 ریال - انتخاب
4- مسائل ریاضی کنکورها
نويسنده:یوری‌والنتینوویچ نسترنکو ؛ مترجم:پرویز شهریاری - فردوس - دیویی: 510 - 716 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1368 - 2500 ریال - انتخاب
5- حساب و جبر: سال سوم آموزش متوسطه عمومی: ریاضی فیزیک
نويسنده:باقر امامی ؛ نويسنده:پرویز شهریاری - وزارت آموزش و پرورش - دیویی: 512 - 118 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال - انتخاب
6- تاریخ حساب
نويسنده:رنه تاتون ؛ مترجم:پرویز شهریاری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 500 - 176 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1364 - 190 ریال - انتخاب
7- مسائل مسابقات ریاضی
نويسنده:واسیلی‌سمینویچ کوشچنکو ؛ مترجم:پرویز شهریاری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 510 - 600 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1365 - 650 ریال - انتخاب
8- تصاعدها و لگاریتم در مساله های عملی
نويسنده:آبرام‌مائی‌سه‌یه‌ویچ‌ پالی ؛ مترجم:پرویز شهریاری - رز نشر - دیویی: 512 - 84 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 550 ریال - انتخاب
9- نظریه ساختمانهای هندسی
نويسنده:آگوست آدلر ؛ مترجم:پرویز شهریاری - فردوس - دیویی: 516.2 - 367 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 1600 ریال - انتخاب
10- سرگرمیهای توپولوژی
نويسنده:استیون‌سی. بار ؛ مترجم:پرویز شهریاری - - دیویی: 511 - 258 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 400 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41