لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول زندگی عاشقانه
نويسنده:ناصر جعفری‌پور - آل فاضل - 158 صفحه - جانمازی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -77-6111-600-978 انتخاب
2- حقیقت دینداری: از دیدگاه استاد شهید مطهری
نويسنده:ناصر جعفری‌پور - آل فاضل - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -73-6111-600-978 انتخاب
3- زندگی با طعم ایمان در آیینه آیات و روایات (به‌همراه برگ هایی از تاریخ)
نويسنده:ناصر جعفری‌پور - آل فاضل - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -78-6111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1