لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (24)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از اعماق تاریکی
نويسنده:پرز اشلی هوپ ؛ مترجم:پریسا رشیدی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - دختر آفتاب،ابوعطا - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 6 -9-94543-600-978 انتخاب
2- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
3- هدیه‌ی باران
نويسنده:آن مارتین ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -285-170-964-978 انتخاب
4- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
5- گودال گرگ‌ها
نويسنده:لورن ولک ؛ مترجم:سمیه‌السادات اکبرنیا ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 0 -290-170-964-978 انتخاب
6- تنها راه
نويسنده:الگزاندرا دیاز ؛ مترجم:مینا مهدی‌زاده‌نراقی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -291-170-964-978 انتخاب
7- گودال گرگ‌ها
نويسنده:لورن ولک ؛ مترجم:سمیه‌السادات اکبرنیا ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -290-170-964-978 انتخاب
8- پسرکی روی جعبه‌ی چوبی
نويسنده:لئون لیسون ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -293-170-964-978 انتخاب
9- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
10- در جست‌و‌جوی آدری
نويسنده:سوفی کینسلا ؛ مترجم:سپیده پوراکبر ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 0 -287-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3