لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (20)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
2- همه چیز همه چیز
نويسنده:نیکلا یون ؛ مترجم:طاهره جولائی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -286-170-964-978 انتخاب
3- شیفتگی‌ها
نويسنده:خاویر ماریاس ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - چشمه - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1000 نسخه - 2 -935-229-600-978 انتخاب
4- تنها راه
نويسنده:الگزاندرا دیاز ؛ مترجم:مینا مهدی‌زاده‌نراقی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 7 -291-170-964-978 انتخاب
5- هدیه‌ی باران
نويسنده:آن مارتین ؛ مترجم:مائده توحیدی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -285-170-964-978 انتخاب
6- مادر تمام‌عیار
نويسنده:ایمی ملوی ؛ مترجم:سپیده پوراکبر ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - دختر آفتاب،ابوعطا - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 8 -2-99525-622-978 انتخاب
7- در جست‌و‌جوی آدری
نويسنده:سوفی کینسلا ؛ مترجم:سپیده پوراکبر ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 270000 ریال - 0 -287-170-964-978 انتخاب
8- از اعماق تاریکی
نويسنده:پرز اشلی هوپ ؛ مترجم:پریسا رشیدی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - دختر آفتاب،ابوعطا - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 6 -9-94543-600-978 انتخاب
9- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
10- ریمی نایتینگل
نويسنده:کیت دی‌کامیلو ؛ مترجم:طاهره جولانی ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 7 -288-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4