لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The key account manager's pocketbook
نويسنده:Roger.E Jones ؛ تصويرگر:Phil Hailstone - جیکا - دیویی: 658.42 - 114 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 5 -57-8328-600-978 انتخاب
2- International trade & business law annual
ويراستار:Roger.E Jones ؛ ويراستار:Gabriel Moens - خرسندی - دیویی: 341.754 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 430000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1