لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- International trade & business law annual
ويراستار:Roger.E Jones ؛ ويراستار:Gabriel Moens - خرسندی - دیویی: 341.754 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 430000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1