لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
2- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 600000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
3- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 600000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1