لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (16)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
2- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
3- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
4- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
5- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
6- فیزیک (3) شب امتحان (دوازدهم ریاضی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 50000 ریال - 3 -781-412-600-978 انتخاب
7- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
8- فیزیک 1 شب امتحان (دهم تجربی)
نويسنده:سعید فرهادی‌جهرودی ؛ ويراستار:محمد پوررضا ؛ ويراستار:منصور داودوندی - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -92-7577-600-978 انتخاب
9- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1398 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
10- فیزیک 3 شب امتحان (دوازدهم تجربی)
نويسنده:مهدی هاشمی ؛ نويسنده:فرزاد نامی ؛ نويسنده:میلاد حزنیان - خیلی سبز - دیویی: 530.076 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 50000 ریال - 6 -780-412-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2