لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (113)
تالیف (156)
ترجمه (34)
تهران (179)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (99)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزیده غزلیات شمس تبریزی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa1.31 - 310 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 15000 ریال - 5 -99-5559-964 انتخاب
2- چرا باران باید ببارد؟
نويسنده:لیزاآن مارسولی ؛ مترجم:معصومه هاشم‌پور ؛ ويراستار:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -111-181-964-978 انتخاب
3- گزیده غزلیات شمس تبریزی
مصحح:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa1.31 - 302 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 5 -99-5559-964 انتخاب
4- قصه‌های شاهنامه (هفت خوان رستم)
نويسنده:محمدحسن شیرازی ؛ نقاش:علی مظاهری - پیام محراب - دیویی: 8fa3.62 - 118 صفحه - جلد 3 - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 9 -45-7083-964 انتخاب
5- گلستان سعدی
نويسنده:مصلح‌الدین سعیدی‌شیرازی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa8.831 - 350 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -19-5559-964-978 انتخاب
6- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - پیام عدالت - دیویی: 8fa1.6 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 4 -15-7633-964-978 انتخاب
7- قصه‌های کلیله و دمنه
نويسنده:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 8fa3.62 - 114 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -052-181-964-978 انتخاب
8- موج سواری باب اسفنجی
نويسنده:سارا ویلسون ؛ مترجم:زهرا قربان‌رجبی‌زاده ؛ ويراستار:محمدحسن شیرازی - پیام محراب - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 8 -142-181-964-978 انتخاب
9- دیوان پروین اعتصامی
شاعر:پروین اعتصامی ؛ مصحح:محمدحسن شیرازی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - پیام عدالت - دیویی: 8fa1.6 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 4 -15-7633-964-978 انتخاب
10- قصه‌های شاهنامه
نويسنده:محمدحسن شیرازی - نشر دانش‌آموز - دیویی: 8fa3.62 - 135 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19