لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (12)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با من بگو
نويسنده:آن دیویسن ؛ مترجم:یاسمن متقی‌پور ؛ مترجم:نیکو مفرد - آت - 418 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 7 -7-96436-600-978 انتخاب
2- قلنگ آباد
نويسنده: سوس ؛ مترجم:امیرحسین میرزائیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - آت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -2-96436-600-978 انتخاب
3- بیا بازی میمون کوچولو
نويسنده:کریس‌ولز فدر ؛ نويسنده:سوزان بیشی ؛ مترجم:آزاده عباسی - باغ فکر - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 1 -3-96441-600-978 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
5- مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری - سالمندی
مترجم:محمد اقبالی ؛ مترجم:معصومه اکبری ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت - حیدری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 260000 ریال - 2 -120-489-600-978 انتخاب
6- گربه کلاه به سر
نويسنده: سوس ؛ مترجم:امیرحسین میرزائیان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - آت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -4-96436-600-978 انتخاب
7- صبحانه سبز عجیب
نويسنده: سوس ؛ مترجم:امیرحسین میرزاییان ؛ ويراستار:معصومه اکبری - آت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -3-96436-600-978 انتخاب
8- بدن من مال خودم است (مراقبت جنسی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی‌سرایی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 130000 ریال - 0 -17-8024-600-978 انتخاب
9- آموزش زبان به کودکان کم‌شنوا به روش STH (از تشخیص تا مدرسه)
نويسنده:سایه طاهباز ؛ نويسنده:سیما فرج‌نیا ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - 946 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 850000 ریال - 8 -40-8024-600-978 انتخاب
10- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2