لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (10)
تالیف (4)
ترجمه (26)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیگر بس است یعنی چه؟ (رشد هیجانی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 3 -16-8024-600-978 انتخاب
2- من و احساس‌هایم (خودشناسی کودکان)
نويسنده:هولده کرویل ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 4 -22-8024-600-978 انتخاب
3- مفاهیم بیوفیزیکی فرآیند پرستاری - سالمندی
مترجم:محمد اقبالی ؛ مترجم:معصومه اکبری ؛ مترجم:فاطمه پاشایی‌ثابت - حیدری - دیویی: 610.73 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 260000 ریال - 2 -120-489-600-978 انتخاب
4- کیمی قوی می‌شود (رشد هیجانی و خودشناسی کودکان)
نويسنده:الیزابت تسولر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 7 -18-8024-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
6- گاهی هم دعوا می‌شود
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 0 -20-8024-600-978 انتخاب
7- گاهی می‌توانم گاهی هم نه (خودشناسی کودکان)
نويسنده:هولده کرویل ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-8024-600-978 انتخاب
8- بدن من مال خودم است (مراقبت جنسی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی‌سرایی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 130000 ریال - 0 -17-8024-600-978 انتخاب
9- بدن من مال خودم است (مراقبت جنسی کودکان)
نويسنده:داگمار گایسلر ؛ مترجم:زهره حیدری‌شاهی‌سرایی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 155.4 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 160000 ریال - 0 -17-8024-600-978 انتخاب
10- پستی و بلندی‌های توسعه سیاسی و زنان
نويسنده:عالیه طاهری‌راویزی ؛ ويراستار:معصومه اکبری - گیسا - دیویی: 305.42 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -55-8024-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3