لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (7)
تالیف (30)
ترجمه (1)
تهران (13)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
2- فرصتی دیگر
نويسنده:اکرم حسین‌زاده(امیدوار) ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 674 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 0 -9-99195-622-978 انتخاب
3- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
4- عروس ناخواسته
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 4 -1-99195-622-978 انتخاب
5- با تو، دنیا مال من است ...
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 5 -4-99195-622-978 انتخاب
6- رقص عشق
نويسنده:معصومه سیلاخوری ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -066-187-600-978 انتخاب
7- طعم تلخ سکوت
نويسنده:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 290000 ریال - 1 -2-99195-622-978 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
9- آنا ...
نويسنده:مریم دهقانی‌سانیچ ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -9-99687-622-978 انتخاب
10- مزار عروس
نويسنده:امیرمحمد فرح‌آبادی ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 300000 ریال - 5 -36-6462-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4