لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (7)
تالیف (33)
ترجمه (1)
تهران (13)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تا خورشید
نويسنده:هادی کارگر ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آیی‌ سا - دیویی: 362.43092 - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 0 -1-99687-622-978 انتخاب
2- رقص عشق
نويسنده:معصومه سیلاخوری ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -066-187-600-978 انتخاب
3- در چهل و پنج دقیقه
نويسنده:مریم دهقانی‌سانیج ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 1 -05-6462-622-978 انتخاب
4- فرصتی دیگر
نويسنده:اکرم حسین‌زاده(امیدوار) ؛ ويراستار:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 674 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 0 -9-99195-622-978 انتخاب
5- با تو، دنیا مال من است ...
نويسنده:شهلا خودی‌زاده ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 5 -4-99195-622-978 انتخاب
6- طعم تلخ سکوت
نويسنده:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -106-187-600-978 انتخاب
7- کلبه عشق
نويسنده:میترا شیرانلی - سرانجام - دیویی: 8fa3.62 - 166 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 8 -7-92060-964 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
9- عروس ناخواسته
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 4 -1-99195-622-978 انتخاب
10- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4