لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (6)
تالیف (30)
ترجمه (1)
تهران (13)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عشق به توان ابدیت ...
نويسنده:میترا شیرانلی - ری‌را - دیویی: 8fa3.62 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 320000 ریال - 8 -9-95951-600-978 انتخاب
2- بازتاب
نويسنده:ثمین رنجبران ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - آئی ‌سا - دیویی: 808.882 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 100000 ریال - 6 -7-99195-622-978 انتخاب
3- عروس ناخواسته
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ ويراستار:مژگان مظفری - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 6 -086-187-600-978 انتخاب
4- کلبه عشق
نويسنده:میترا شیرانلی - سرانجام - دیویی: 8fa3.62 - 166 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 نسخه - 8000 ریال - 8 -7-92060-964 انتخاب
5- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
6- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
7- رقص عشق
نويسنده:معصومه سیلاخوری ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -066-187-600-978 انتخاب
8- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -145-187-600-978 انتخاب
9- پاییز بی‌مهر
نويسنده:میترا شیرانلی ؛ نويسنده:شهلا خودی‌زاده - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -3-99195-622-978 انتخاب
10- رقص مرداب
نويسنده:سجاد قنواتی ؛ ويراستار:میترا شیرانلی - پرسمان - دیویی: 8fa3.62 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 5 -111-187-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4