لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (24)
تهران (1)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:معصومه موسوی - یاقوت - دیویی: 823.5 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -06-6211-622-978 انتخاب
2- کنت مونت کریستو
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:معصومه موسوی - یوشیتا - دیویی: 843.8 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 4 -12-6412-622-978 انتخاب
3- کنت مونت کریستو
نويسنده:معصومه موسوی - آوای بی صدا - دیویی: 8fa3.62 - 31 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -10-9926-600-978 انتخاب
4- کنت مونت کریستو
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:معصومه موسوی - یاقوت - دیویی: 843.8 - 31 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -12-6211-622-978 انتخاب
5- آدم‌ربایی
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:معصومه موسوی - یوشیتا - دیویی: 823.8 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -13-6412-622-978 انتخاب
6- سه تفنگدار
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:معصومه موسوی - آوای بی صدا - دیویی: 843.8 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 1 -12-9926-600-978 انتخاب
7- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:معصومه موسوی - یاقوت - دیویی: 869.342 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 0 -13-6211-622-978 انتخاب
8- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:معصومه موسوی - یوشیتا - دیویی: 823.914 - 62 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 9 -04-6412-622-978 انتخاب
9- کوری
نويسنده:ژوزه ساراماگو ؛ مترجم:معصومه موسوی - آوای بی صدا - دیویی: 869.342 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -01-9926-600-978 انتخاب
10- سه تفنگدار
نويسنده:آلکساندر دوما ؛ مترجم:معصومه موسوی - یاقوت - دیویی: 843.8 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 6 -11-6211-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4