لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیابان کاتالین
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 358 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 430000 ریال - 1 -26-6863-622-978 انتخاب
2- ترانه ایزا
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 528 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 890000 ریال - 4 -38-6863-622-978 انتخاب
3- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 474 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 400000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
4- خیابان کاتالین
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:فریبا ارجمند - همان - دیویی: 894.5113 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 9 -15-6203-622-978 انتخاب
5- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 476 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 440000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
6- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی ؛ ويراستار:مریم فرنام - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 580000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
7- در
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:نصراله مرادیانی - بیدگل - دیویی: 894.5113 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 9 -86-7806-600-978 انتخاب
8- شهر ممنوعه
نويسنده:ماگدا سابو ؛ مترجم:فریبا ارجمند - نشر قطره - دیویی: 894.5113 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 7 -938-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1