لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جواد گمنام: خاطرات سردار شهید جواد هرمزپور
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - دیویی: 955.08430922 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 3 -9-96779-600-978 انتخاب
2- هدایت: خاطرات سردار شهید هدایت رکنی
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - دیویی: 955.0843092 - 38 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -8-96779-600-978 انتخاب
3- سید غلامرضا: خاطرات سردار شهید سیدغلامرضا نظرپور
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - دیویی: 955.0843092 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 4 -1-97472-600-978 انتخاب
4- پناهی: خاطرات سردار شهید فریبرز پناهی
گردآورنده:الهام میدجانی ؛ گردآورنده:مینا جدکاره ؛ ويراستار:الله‌کرم عباسی - فتح دنا - دیویی: 955.0843092 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -0-97472-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1