لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (51)
تالیف (54)
ترجمه (1)
تهران (54)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -078-454-964-978 انتخاب
2- آماده‌سازی شهر برای کودکان نمونه مورد بررسی: تهران
نويسنده:اسماعیل شیعه - نشر شهر - دیویی: 362.7 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -5-96192-964-978 انتخاب
3- با شهر و منطقه در ایران
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.40955 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 19000 ریال - 7 -086-454-964 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1398 - 120000 ریال - 3 -078-454-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -078-454-964-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -078-454-964 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 18000 ریال - 6 -078-454-964 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1398 - 120000 ریال - 3 -078-454-964-978 انتخاب
9- کارگاه برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه ‌علم‌ و صنعت‌ ایران، ‌مرکز انتشارات - دیویی: 307.14 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 55000 ریال - 8 -169-454-964-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری
نويسنده:اسماعیل شیعه - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 711.4 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1386 - 22000 ریال - 6 -078-454-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6