لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین ثبتی: قانون ثبت اسناد و مدارک، قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت احوال و قوانین مرتبط، قانون ثبت علائم و اختراعات
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 346.550438 - 558 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 2 -3-99908-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات شهر و شهرداری: شوراهای اسلامی کشور - قوانین شهرداری - نوسازی و عمران شهری - اراضی و املاک - نظام مهندسی و کنترل ساختمان - طراحی ساختما
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 342.5509 - 424 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -02-6020-622-978 انتخاب
3- قانون تجارت و قانون صدور چک و قوانین مرتبط
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 346.5507 - 316 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 9 -4-99908-600-978 انتخاب
4- قانون مجازات اسلامی: کلیات - حدود - قصاص - دیات - مصوب 1392/02/01 تایید شورای نگهبان مصوب 1392/02/11 به انضمام تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و قانون
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 345.55 - 388 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -2-99908-600-978 انتخاب
5- قانون روابط موجر و مستاجر و قوانین مرتبط
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 346.550434 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 22000 ریال - 7 -07-6020-622-978 انتخاب
6- قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 347.55 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 6 -5-99908-600-978 انتخاب
7- دکترین دروغ (بررسی موضوع شکنجه در زندان‌های بگرام، ابوغریب و گوانتانامو)
نويسنده:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 323.0973 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 1 -2-96284-600-978 انتخاب
8- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/26
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 345.5505 - 252 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 8 -00-6020-622-978 انتخاب
9- قانون مطبوعات و قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان و نشریات و آثار صوتی
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 343.550998 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 22000 ریال - 3 -05-6020-622-978 انتخاب
10- قوانین جزائی نیروهای مسلح، آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
به‌اهتمام:علی محمدی - عصر قلم - دیویی: 343.55014 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 25000 ریال - 6 -04-6020-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2