لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -64-6751-964-978 انتخاب
2- فهرست موضوعی آثار شریعتی
نويسنده:فیروزه صابر - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 016 - 12 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - انتخاب
3- فهرست موضوعی مجموعه آثار شریعتی بر اساس طرح هندسی
نويسنده:فیروزه صابر - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 016 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3500 ریال - 4 -39-5735-964 انتخاب
4- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، ...
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 14000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
5- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
6- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 14000 ریال - 4 -64-6751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1