لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزیره‌ی بی‌سرپرست‌ها
نويسنده:لورل اسنایدر ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:عوض لطیفی - ابوعطا، کتاب‌های بادبادک - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 8 -306-170-964-978 انتخاب
2- جزیره‌ی بی‌سرپرست‌ها
نويسنده:لورل اسنایدر ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:عوض لطیفی - ابوعطا، کتاب‌های بادبادک - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 8 -306-170-964-978 انتخاب
3- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
4- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 284 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
5- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
6- مرداب مرد شکری
نويسنده:کتی اپلت ؛ مترجم:نگین فانی‌نام ؛ ويراستار:نسیم بذرافشان - ابوعطا - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 400000 ریال - 4 -292-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1