لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برزخ اما ...
نويسنده:نشمیل قربانی ؛ ويراستار:سمیرا شیرانلی - آیی‌ سا - دیویی: 8fa3.62 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 5 -6-99687-622-978 انتخاب
2- آدم و حوا
نويسنده:نشمیل قربانی ؛ ويراستار:مینا موسوی - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 516 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 420000 ریال - 3 -8-99195-622-978 انتخاب
3- تندیس ساحلی
نويسنده:نشمیل قربانی ؛ ويراستار:صبا آزاد - آئی ‌سا - دیویی: 8fa3.62 - 686 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 900000 ریال - 9 -09-6462-622-978 انتخاب
4- یاس
نويسنده:نشمیل قربانی - ری‌را - دیویی: 8fa3.62 - 762 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 8 -0-97013-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1