لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (205)
تالیف (82)
ترجمه (171)
تهران (252)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (253) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی ؛ مذهب:ابراهیم صادقا - دهقان - دیویی: 297.141 - 760 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 5000 نسخه - 9 -05-6959-964 انتخاب
2- القرآن الکریم
خطاط:کاظم صادقانجفی ؛ مترجم:امیر توحیدی - حافظ نوین - دیویی: 297.141 - 456 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -46-8264-964 انتخاب
3- عم جزء: جزء سی‌ام قرآن مجید
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.112 - 99 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- منتخب مفاتیح الجنان با ترجمه
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.772 - 644 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
5- سوره مبارکه انعام بانضمام دعای توسل و نماز غفیله با ترجمه
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.112 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 20000 نسخه - 3500 ریال - 1 -36-6151-964 انتخاب
6- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - دهقان - دیویی: 297.141 - 760 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 9 -05-6959-964 انتخاب
7- سوره مبارکه انعام به ‌انضمام دعای توسل
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - نشر مهرزاد - دیویی: 297.112 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 3 -0-91448-964 انتخاب
8- دعای ندبه و استغاثه به صاحب‌الزمان علیه‌السلام "درشت‌خط، همراه با علامت وقف"
خطاط:کاظم صادقانجفی ؛ مصحح: واحدتحقیقات‌انتشارات‌جهان‌دانشمند - جهان دانشمند - دیویی: 297.774 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 2000 ریال - 2 -3-93822-964 انتخاب
9- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی ؛ مذهب:محمد طریقتی - رشیدی - دیویی: 297.141 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 9 -23-5871-964 انتخاب
10- جامع الزیارات عتبات عالیات در عراق
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:کاظم صادقانجفی - گلی - دیویی: 297.772 - 248 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 10000 نسخه - 12000 ریال - 6 -66-6151-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26