لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (12)
تهران (13)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
2- توت‌فرنگی کوچولو 3
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-99380-622-978 انتخاب
3- انگار خونه خودمونه!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 7 -84-7422-600-978 انتخاب
4- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
5- این سرزمین سرزمین ماست!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 3 -66-7422-600-978 انتخاب
6- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
7- فروزن: شفق قطبی
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:وحیدرضا اخباری ؛ تصويرگر:بندتا بارونه - راهنمای سفر - 32 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 8 -87-7422-600-978 انتخاب
8- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
9- وقتی حواست نیست!
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه انصاری - راهنمای سفر - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 6 -78-7422-600-978 انتخاب
10- توت‌فرنگی کوچولو 3
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-99380-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3