لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (11)
تهران (12)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فروزن: در مسیر اقیانوس
نويسنده:جورجیا بال ؛ اقتباس گر:وحیدرضا اخباری - راهنمای سفر - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 5 -88-7422-600-978 انتخاب
2- توت‌ فرنگی کوچولو شماره 3: داستان مصور
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-99380-622-978 انتخاب
3- فروزن: شفق قطبی
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:وحیدرضا اخباری ؛ تصويرگر:بندتا بارونه - راهنمای سفر - 32 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 8 -87-7422-600-978 انتخاب
4- توت‌فرنگی کوچولو 2
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 0 -1-99380-622-978 انتخاب
5- یخ زده
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه فرد - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -03-6327-622-978 انتخاب
6- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
7- توت‌فرنگی: شماره دو
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -20-6327-622-978 انتخاب
8- توت‌فرنگی: شماره اول
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:مریم خاکپاش ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -19-6327-622-978 انتخاب
9- یخ‌زده: شماره چهارم
نويسنده:جورجیا بال ؛ مترجم:فاطمه فرد ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -05-6327-622-978 انتخاب
10- توت‌فرنگی کوچولو 1
نويسنده:جورجیا بال ؛ بازنويسي:شهاب شاد ؛ مترجم:نرگس آقاخانی - آریانو - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -0-99380-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3