لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
2- اینترنت به زبان ساده به انضمام: مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای - تشریحی مطابق با استاندارد 8-84/1
نويسنده:مهین رضوی ؛ نويسنده:راضیه صادقی ؛ ويراستار:حسن صمدی‌آذر - موسسه ‌انتشارات ‌ستایش - دیویی: 004.678 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5300 نسخه - 11000 ریال - 8 -76-6913-964 انتخاب
3- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
4- کارور (رایانه‌‌کار) شبکه اینترنت: بر اساس استاندارد جدید INTERNET شماره: 42/97 - 3، کد رایانه: 9251 - 9250، کد رشته: 9749
نويسنده:حسن صمدی‌آذر ؛ نويسنده:مهین رضوی ؛ نويسنده:راضیه صادقی - اتحاد - دیویی: 004.678076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 2 -88-5602-964 انتخاب
5- دانشنامه خلیج فارس (س - ی)
نويسنده:سعیده آذر ؛ نويسنده:رامین آذرمهر ؛ نويسنده:نرگس آرین‌فر - بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران - دیویی: 955.735 - 688 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -74-5515-964-978 انتخاب
6- دانشنامه خلیج فارس (آ - ژ)
نويسنده:سعیده آذر ؛ نويسنده:رامین آذرمهر ؛ نويسنده:نرگس آرین‌فر - بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران - دیویی: 955.735 - 648 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 5 -73-5515-964-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
8- فیزیک: مکانیک
نويسنده:راضیه صادقی - اتا - دیویی: 530.076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -48-5526-964-978 انتخاب
9- آزمایشهای فیزیک مکانیک و حرارت
نويسنده:راضیه صادقی - اتا - دیویی: 530.078 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 2 -47-5526-964-978 انتخاب
10- فیزیک: الکتریسیته و مغناطیس
نويسنده:راضیه صادقی ؛ نويسنده:سارا برکت‌رضایی ؛ نويسنده:فاطمه احمدزاده - اتا - دیویی: 537 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 6 -52-5526-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1