لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ نقاش:لوکا اوسای - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -77-6474-600-978 انتخاب
2- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:علی فرد ؛ تصويرگر:داریو کالابریا - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 26 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -53-6474-600-978 انتخاب
3- داستان‌های اردکی: شماره چهارم
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 813 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 1 -99-6474-600-978 انتخاب
4- داستان‌های اردکی
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:امیرحسین معرفت ؛ گرافيست:حمیدرضا فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 0 -70-6474-600-978 انتخاب
5- انتقام جویان
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 185000 ریال - 1 -54-6327-622-978 انتخاب
6- انتقام جویان
نويسنده:جو کارامنگا ؛ مترجم:علی فرد - همراهان جوان - دیویی: 741.5 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 185000 ریال - 1 -54-6327-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1