لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (45)
تالیف (5)
ترجمه (62)
تهران (67)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرس برادر
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -3-95757-964-978 انتخاب
2- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
3- در جستجوی نیمو (کتاب رنگ‌آمیزی)
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 4 -8-94541-964-978 انتخاب
4- سفیدبرفی و هفت کوتوله
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 6 -6-95757-964-978 انتخاب
5- داستان اسباب‌بازی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:یاسمن روحی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - گل یخ - 18 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 19500 ریال - انتخاب
6- در جستجوی نیمو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 1 -9-94541-964-978 انتخاب
7- تاریخچه دیزنی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
8- مانی خوش دست: رنگ‌آمیزی و برچسب
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 8 -54-2886-964-978 انتخاب
9- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 4 -52-2886-964-978 انتخاب
10- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7