لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (45)
تالیف (5)
ترجمه (64)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
2- گمشده در برف
نويسنده:لیندا جنینگز ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 0 -50-2886-964-978 انتخاب
3- شرکت هیولاها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -2-94541-964-978 انتخاب
4- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 9 -7-94541-964 انتخاب
5- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گرافيست:فرح محبوبی - پینه‌دوز - دیویی: 750 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 7 -7-94541-964-978 انتخاب
6- خرس برادر
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -3-95757-964-978 انتخاب
7- در جستجوی نیمو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 1 -9-94541-964-978 انتخاب
8- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 4 -0-95757-964-978 انتخاب
9- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 5 -1-94541-964-978 انتخاب
10- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7