لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (45)
تالیف (5)
ترجمه (64)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
2- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
3- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 964-94541-1-X انتخاب
4- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
5- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
6- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 12900 ریال - 9 -7-94541-964 انتخاب
7- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
8- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 4900 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
9- تاریخچه دیزنی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
10- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7