لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (45)
تالیف (5)
ترجمه (64)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (69)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی نیمو
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 5 -9-94541-964 انتخاب
2- زیبای خفته (برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -69-2886-964-978 انتخاب
3- سفیدبرفی و هفت کوتوله
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 6 -6-95757-964-978 انتخاب
4- سیندرلا
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 964-94541-1-X انتخاب
5- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
6- وینی پو و یک روز طوفانی
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
7- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
8- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1-94541-964-978 انتخاب
9- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 2 -5-94541-964 انتخاب
10- در جستجوی نیمو (کتاب رنگ‌آمیزی)
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1500 نسخه - 50000 ریال - 4 -8-94541-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7