لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (45)
تالیف (5)
ترجمه (62)
تهران (67)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (67) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
2- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 18 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
3- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1-94541-964-978 انتخاب
4- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 4 -0-95757-964-978 انتخاب
5- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 4 -0-95757-964-978 انتخاب
6- وینی پو و یک روز طوفانی
نويسنده:والت دیزنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -0-95757-964-978 انتخاب
7- وینی پو و یک روز طوفانی
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
8- داستان اسباب‌بازی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:یاسمن روحی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - گل یخ - 18 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 19500 ریال - 1 -06-7018-964 انتخاب
9- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ نويسنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
10- شرکت هیولاها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -2-94541-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7