لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:زهره مریدی ؛ تصويرگر:جیمز وولی - شورا - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 90000 ریال - 8 -26-7579-600-978 انتخاب
2- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:شبنم علی‌اکبرزاده ؛ تصويرگر:جیمز وولی - میشا - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 73000 ریال - 1 -09-6212-964-978 انتخاب
3- این دکمه مال چه کسی است؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:محدثه قبادی ؛ گرافيست:جیمز وولی - نجوای قلم - دیویی: 813 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 35000 ریال - 0 -1-96844-600-978 انتخاب
4- این دگمه مال کیه؟
نويسنده:پل کندی ؛ مترجم:زهره مریدی ؛ تصويرگر:جیمز وولی - شورا - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -26-7579-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1