لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (56)
تالیف (0)
ترجمه (86)
تهران (86)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (86)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (86) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضد حمله‌ی توپ پشمالو
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 8 -81-8869-600-978 انتخاب
2- گاز و بوهای کهکشانی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 7 -91-8869-600-978 انتخاب
3- داینا-چی‌چی یا چی‌چی-سوروس؟
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 7 -88-8869-600-978 انتخاب
4- یورش به زندان شهر سگی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 2 -70-8869-600-978 انتخاب
5- ماموریت تمام‌عیار
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 6 -69-8869-600-978 انتخاب
6- در گازهای کهکشان
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:شیدا رنجبر ؛ ويراستار:مژگان کلهر - کتاب پرنده - دیویی: 823.914 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
7- ماموریت خیلی غیرممکن
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:رژینا قوامی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -078-462-600-978 انتخاب
8- یورش به زندان شهر سگی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -70-8869-600-978 انتخاب
9- گاز و بوهای کهکشانی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 7 -91-8869-600-978 انتخاب
10- آدم بدها در عملیات فضایی بودار
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:روشنک بهاریان‌ - مبتکران، کتاب‌های میچکا - دیویی: 823.914 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -2819-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9