لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (66)
تالیف (0)
ترجمه (102)
تهران (102)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (102)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ضد حمله‌ی توپ پشمالو
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -81-8869-600-978 انتخاب
2- گاز و بوهای کهکشانی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -91-8869-600-978 انتخاب
3- ماموریت تمام‌عیار
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -71-8869-600-978 انتخاب
4- ضد حمله‌ی توپ پشمالو
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 200000 ریال - 8 -81-8869-600-978 انتخاب
5- در گازهای کهکشان
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:شیدا رنجبر ؛ ويراستار:مژگان کلهر - کتاب پرنده - دیویی: 823.914 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - انتخاب
6- داینا-چی‌چی یا چی‌چی-سوروس؟
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 170000 ریال - 7 -88-8869-600-978 انتخاب
7- آدم بدها در عملیات نجات سگ‌ها
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:شهلا انتظاریان ؛ ويراستار:پژمان واسعی - میچکا - دیویی: 823.914 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -81-6721-622-978 انتخاب
8- ماموریت خیلی غیرممکن
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:رژینا قوامی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 823.914 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 160000 ریال - 9 -078-462-600-978 انتخاب
9- یورش به زندان شهر سگی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -70-8869-600-978 انتخاب
10- گاز و بوهای کهکشانی
نويسنده:آرون بلیبی ؛ مترجم:سیدنوید سیدعلی‌اکبر ؛ ويراستار:ناهید وثیقی - هوپا - دیویی: 823.914 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -91-8869-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11