لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (136)
تالیف (245)
ترجمه (24)
تهران (264)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (62)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (269) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیدن محبوبه‌های شب را، تنها به باد یاد خواهد داد
شاعر:سیدعلی صالحی - ابتکار نو - دیویی: 8fa1.62 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 1 -6-92638-964 انتخاب
2- سوره مبارکه انعام و طریقه ختم آن
مترجم:سیدعلی صالحی - افتخاری - دیویی: 297.112 - 71 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 10000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
3- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده
نويسنده:سیدعلی صالحی ؛ نويسنده:فرید جواهرکلام - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 85 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
4- ققنوس در شب خاکستر
نويسنده:سیدعلی صالحی - انتشارات تهران - دیویی: 8fa1.26 - 374 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
5- ستاره اعداد
نويسنده:سیدعلی صالحی - انتشارات تهران - دیویی: 8fa3.62 - 340 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
6- حدیث سارا و علی
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز،شهرکتاب - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- داستانی از داستانهای هزار و یکشب به زبانی شیرین و ساده: ماهیگیر و غول دریا
نويسنده:سیدعلی صالحی - پاییز - دیویی: 8fa3.62 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 7200 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
8- زندگی کن، بگذار دیگران هم زندگی کنند
شاعر:سیدعلی صالحی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 2 -820-351-964-978 انتخاب
9- زرتشت و ترانه‌های شادمانی (بازسرایی گات‌های اوستا)
نويسنده:سیدعلی صالحی - چی‌چی‌کا - دیویی: 8fa1.62 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 5 -13-7183-964 انتخاب
10- ما نباید بمیریم، رویاها بی‌مادر می‌شوند
شاعر:سیدعلی صالحی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 210000 ریال - 4 -628-351-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27