لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(198)
چاپ مجدد (525)
تالیف (49)
ترجمه (674)
تهران (717)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (637)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (723) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران اطراف ما: مطالعه و بررسی حشرات: ملخ، مورچه، جیرجیرک و ...
نويسنده:ژیل بریون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ نقاش:دوریس بارت - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 592 - 80 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -515-353-964 انتخاب
2- جانوران اطراف ما: مطالعه و بررسی بی‌مهره‌ها، کرم خاکی، حلزون، عنکبوت و ...
نويسنده:ژیل بریون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ نقاش:دوریس بارت - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 592 - 76 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -535-353-964 انتخاب
3- کتاب علوم من: انرژی
نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 531.6 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 نسخه - 4500 ریال - 4 -544-353-964 انتخاب
4- کتاب علوم من: سرد و گرم
نويسنده:نیل آردلی ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 536.078 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -583-353-964 انتخاب
5- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 6 -483-417-964 انتخاب
6- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 8 -482-417-964 انتخاب
7- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 1 -480-417-964 انتخاب
8- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 2 -485-417-964 انتخاب
9- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 3300 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 964-417-481-X انتخاب
10- گام به گام با کامپیوتر: مهارت‌های پایه برای دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی
نويسنده:ریچل‌بیلر بانین ؛ نويسنده:مارین برلاینرانگلیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 004 - 64 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 12500 ریال - 4 -484-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73