لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(197)
چاپ مجدد (525)
تالیف (49)
ترجمه (673)
تهران (716)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (637)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (722) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف کوچک علوم
نويسنده:آنجلا ویلکز ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم - دیویی: 503 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -213-323-964 انتخاب
2- دایره‌المعارف کوچک جانوران
نويسنده:آنجلا ویلکز ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 591.03 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 964-323-214-X انتخاب
3- دایره‌المعارف کوچک بدن انسان
نويسنده:ریچارد واکر ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم - دیویی: 612.003 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -212-323-964 انتخاب
4- دایره‌المعارف کوچک جهان اطراف ما
نويسنده:آنجلا ویلکز ؛ ويراستار:شاهده سعیدی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 523 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 5 -211-323-964 انتخاب
5- منابع انرژی: آب
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:حسن قلمی‌باویل‌علیایی - نشر افق - دیویی: 621.042 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -212-369-964 انتخاب
6- چرا مردم با هم فرق دارند؟
نويسنده:سوزان مردیت ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 304.2 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 964-536-003-X انتخاب
7- چرا زنبور عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5500 نسخه - 5000 ریال - 4 -006-536-964 انتخاب
8- چرا دندان درد می گیرم؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی اعصاب
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - افق - دیویی: 612.8 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -249-369-964 انتخاب
9- چرا کبودی‌های بدنم رنگ عوض می‌کنند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی خون
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 612.11 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 9 -246-369-964 انتخاب
10- چرا چشم‌هایم می‌خارند؟ و پرسش‌های دیگری درباره‌ی حساسیت
نويسنده:آنجلا رویستون ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - افق - دیویی: 616.97 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -252-369-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73