لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (159)
تالیف (188)
ترجمه (2)
تهران (186)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره اول خیاطی بطرز خودآموز: قسمت مربوط به دامنها شامل ...
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 48 سال 1376 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 0 -03-6317-964 انتخاب
2- ضخیم دوزی: برای دوخت کت پالتو
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - آیلار - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -075-198-600-978 انتخاب
3- گل‌سازی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 135 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 1000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
4- سبزی‌آرایی و تزئین میز غذا
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - صاحب اثر - 93 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1373 - 3000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
5- مجموعه هنر
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 144 صفحه - رحلی - چاپ 10 سال 1371 - 1000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- طرحها و نقشها
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - صاحب اثر - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1374 - 1000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
7- دوره اول خیاطی بطرز خودآموز
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - کتابفروشی بازیار - 52 صفحه - رحلی - چاپ 48 سال 1368 - 1000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
8- کتاب طرح‌ها
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - مولف - 60 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1363 - 2000 نسخه - 180 ریال - انتخاب
9- طرحها و نقش ها
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا (اسفندیاری) - 140 صفحه - جلد 3 - چاپ 2 سال 1368 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- دوره دوم خیاطی بطرز خودآموز قسمت مربوط به بالاتنه‌هاشامل طرز برش
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 66 صفحه - چاپ 42 سال 1365 - 230 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19