لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (159)
تالیف (188)
ترجمه (2)
تهران (186)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز شمع‌سازی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - سلطان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -8-91626-964 انتخاب
2- نگرشی بر طرح‌ها و نقش‌های سنتی و مدرن
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 120 صفحه - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- خودآموز ابریشم‌دوزی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا (اسفندیاری) - 116 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1368 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
4- تزئین تخم پرندگان
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - بی نا - 28 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
5- دوخت تجارتی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 96 صفحه - چاپ 2 سال 1364 - 2000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- خودآموز گلهای کاغذی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1362 - 2000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
7- دوره خیاطی به طرز خودآموز
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 52 صفحه - جلد 2 - چاپ 45 سال 1366 - 3000 نسخه - 360 ریال - انتخاب
8- ژورنال لباس مخصوص آموزشگاههای خیاطی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - صبا - 44 صفحه - جلد 1 - رحلی - چاپ 2 سال 1370 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
9- سبزی‌آرایی و تزئین میز غذا
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 93 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1372 - 5000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
10- گل‌سازی با پارچه
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - صاحب اثر - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19