لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (159)
تالیف (188)
ترجمه (2)
تهران (186)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (190) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز شمع‌سازی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - سلطان - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -8-91626-964 انتخاب
2- کوره کوپل
مترجم:منتخب(اسفندیاری) صبا - شباهنگ - 136 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3300 نسخه - 350 ریال - انتخاب
3- کتاب طراحی مد
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا (اسفندیاری) - 28 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
4- گل‌های شیشه‌ای
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 24 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1364 - 2000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
5- دوره دوم خیاطی بطرز خودآموز قسمت مربوط به بالاتنه‌هاشامل طرز برش
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - - چاپ 34 سال 1361 - 330 ریال - انتخاب
6- مجموعه هنر
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 144 صفحه - رحلی - چاپ 12 سال 1363 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
7- دو دوره دوم خیاطی بطرز خودآموز: قسمت ...
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 50 صفحه - چاپ 38 سال 1362 - 3000 نسخه - 120 ریال - انتخاب
8- طرح و نقشهای تزیینی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب صبا - 48 صفحه - جلد 4 - رحلی - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 1980 ریال - انتخاب
9- گل‌سازی
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - منتخب اسفندیاری (صبا) - 135 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 1000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- دوره دوم خیاطی بطرز خودآموز
نويسنده:منتخب(اسفندیاری) صبا - صاحب اثر - 48 صفحه - چاپ 47 سال 1369 - 5000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19