لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (60)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 36 صفحه - رحلی - چاپ 10 سال 1370 - 2000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1377 - 2000 نسخه - 5300 ریال - 2 -16-6317-964 انتخاب
3- دوره اول ویلن
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌اله بدیعی - سرود - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 5 -33-802602-0-979 انتخاب
4- دوره سوم ویلن: قطعات ضربی
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 26 صفحه - چاپ 7 سال 1369 - 1000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
5- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1374 - 1000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
6- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 114 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 6 -62-5842-964-978 انتخاب
7- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 34 صفحه - چاپ 9 سال 1370 - 1000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
8- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
9- آثار استاد ابوالحسن صبا برای سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ تهيه و تنظيم:سامان ضرابی - ماهور - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 0 -10-802604-0-978 انتخاب
10- دوره چهارم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 75 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 1000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8