لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (59)
تالیف (73)
ترجمه (0)
تهران (73)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره چهارم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 75 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 1000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
2- دوره دوم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 31 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1371 - 1000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
3- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 114 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -33-802602-0-979 انتخاب
4- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 34 صفحه - چاپ 9 سال 1370 - 1000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
5- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
6- هم‌ساز
نويسنده:ابوالحسن صبا - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - 8 صفحه - جلد 10 - رحلی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 114 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 5 -33-802602-0-979 انتخاب
8- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 38 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 1000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
9- دوره دوم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1371 - 800 ریال - انتخاب
10- دوره دوم سنتور: ردیف
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 2000 نسخه - 5300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8