لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (60)
تالیف (74)
ترجمه (0)
تهران (74)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (74) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره‌ی سوم ویولن، شامل: چهار مضراب و قطعات ضربی
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
2- هجده قطعه پیش‌درآمد برای قیچک آلتو
گردآورنده:لطف‌الله مفخم‌پایان ؛ تهيه و تنظيم:ابوالحسن صبا ؛ تهيه و تنظيم:همایون شهردار - تصنیف - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 95000 ریال - انتخاب
3- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب اسفندیاری - 36 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 1000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
4- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1373 - 1000 نسخه - 2100 ریال - انتخاب
5- دوره دوم ویلن
نويسنده:ابوالحسن صبا - صاحب اثر - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1374 - 2000 نسخه - 4200 ریال - 0 انتخاب
6- دوره‌ی دوم ویولن
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -8626-31-964-9788 -32-802602-M انتخاب
7- دوره دوم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 31 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1363 - 2000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
8- دوره اول سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 34 صفحه - چاپ 7 سال 1369 - 2000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
9- دوره اول سه‌تار و تار
نويسنده:ابوالحسن صبا - صاحب اثر - 39 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1374 - 2000 نسخه - 3700 ریال - 0 انتخاب
10- دوره‌های ویولن ردیف استاد ابوالحسن صبا: دوره سه جلدی
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:مجید وطنیان - صفی‌ علیشاه - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2200 نسخه - 48000 ریال - 6 -98-5626-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8