لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کرکی و مرد رویاباف
نويسنده:زهره کافی ؛ تصويرگر:سارا لوفر ؛ تصويرگر:بئورن لئونارد - لک‌لک - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -36-6472-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1