لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:حسن هنرمندی ؛ ويراستار:کاوه گوهرین - نگاه - دیویی: 823.8 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 6 -741-376-600-978 انتخاب
2- مائده‌های زمینی و مائده‌های تازه
نويسنده:آندره‌پل‌گیوم ژید ؛ مترجم:حسن هنرمندی - ارمغان - دیویی: 843.912 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 8 -01-6821-622-978 انتخاب
3- آلیس در سرزمین عجایب
نويسنده:لوئیس کارول ؛ مترجم:حسن هنرمندی - ارمغان - دیویی: 823.8 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -07-5560-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1