لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من سرکش
نويسنده:شایسته‌سادات کریمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - آرینا - دیویی: 8fa3.62 - 962 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100000 ریال - 6 -68-6893-600-978 انتخاب
2- من سرکش
نويسنده:شایسته‌سادات کریمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - آرینا - دیویی: 8fa3.62 - 900 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1200000 ریال - 6 -68-6893-600-978 انتخاب
3- سارا
نويسنده:رویا قاسمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 708 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 770000 ریال - 0 -354-193-964-978 انتخاب
4- فصل نارنجی
نويسنده:پریسا غفاری ؛ ويراستار:س. مهربانی - علی - دیویی: 8fa3.62 - 500 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 3 -283-193-964-978 انتخاب
5- خشم و غیرت
نويسنده:پروانه قدیمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 566 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 7 -214-193-964-978 انتخاب
6- آغاز این قصه از آخر بود
نويسنده:سارا هاشمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - آرینا - دیویی: 8fa3.62 - 704 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 770000 ریال - 1 -50-6893-600-978 انتخاب
7- پشت‌کوه
نويسنده:لیلا شفاعی‌تکلیمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - آرینا - دیویی: 8fa3.62 - 1000 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 600000 ریال - 4 -33-6893-600-978 انتخاب
8- خشم و غیرت
نويسنده:پروانه قدیمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 425000 ریال - 7 -214-193-964-978 انتخاب
9- سارا
نويسنده:رویا قاسمی ؛ ويراستار:س. مهربانی - نشر علی - دیویی: 8fa3.62 - 712 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 800000 ریال - 0 -354-193-964-978 انتخاب
10- شیشه‌های دودی
نويسنده:مریم دالایی ؛ ويراستار:س. مهربانی - علی - دیویی: 8fa3.62 - 474 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350000 ریال - 2 -264-193-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3