لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (43)
تالیف (95)
ترجمه (5)
تهران (95)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان و فال حافظ با معنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 548 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 32000 ریال - 2 -10-6655-964-978 انتخاب
2- دیوان و فال حافظ با معنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 548 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1392 - 195000 ریال - 9 -08-6655-964-978 انتخاب
3- انشاء در آیینه انقلاب
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد - مرید حق - دیویی: 400 - 159 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 250 ریال - انتخاب
4- طوطی‌نامه
مترجم:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa3.32 - 144 صفحه - جیبی - چاپ 2 سال 1370 - 400 ریال - انتخاب
5- دیوان و فال حافظ با معنی
به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد ؛ شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 546 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1382 - 28000 ریال - 6 -10-6655-964 انتخاب
6- دیوان و فال حافظ با معنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ به‌اهتمام:جمشید صداقت‌نژاد - نیما - دیویی: 8fa1.32 - 548 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1390 - 80000 ریال - 9 -08-6655-964-978 انتخاب
7- سروناز خاتون: بانوی شکست ناپذیر کوه‌های بلند قفقاز
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد - کوشش - دیویی: 8fa3.62 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 210000 ریال - 5 -51-2806-964-978 انتخاب
8- آشیانه عقاب: اسرار منتشر نشده‌ای از مبارزات خونین دلیران تنگستان -
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد - صداقت‌نژاد (مرید حق) - دیویی: 955.091042 - 106 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 200 ریال - انتخاب
9- کنیز سفید و غلام سفید
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد - مرید حق - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 120 ریال - انتخاب
10- مسافر غریب
نويسنده:جمشید صداقت‌نژاد - شیرین - دیویی: 8fa3 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 2200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10