لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دونده‌ی اول: روح
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:بنفشه محمودی - پرتقال - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -232-462-600-978 انتخاب
2- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
3- گوست
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:لیلا قنادپور ؛ ويراستار:مرضیه نیلی - منظومه خرد - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 190000 ریال - 2 -62-6475-600-978 انتخاب
4- دونده‌ی اول: روح
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:شبنم حیدری‌پور ؛ ويراستار:بنفشه محمودی - پرتقال - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -232-462-600-978 انتخاب
5- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
6- شجاع مانند تو
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:مهسا ناصربخت ؛ ويراستار:شیما پرشان - ابوعطا - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 5 -295-170-964-978 انتخاب
7- تا پایین خیلی راهه
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:صادق شیخ‌الاسلامی ؛ ويراستار:عوض لطیفی - ابوعطا، کتاب‌های بادبادک - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 5 -307-170-964-978 انتخاب
8- تا پایین خیلی راهه
نويسنده:جیسن رنلدز ؛ مترجم:صادق شیخ‌الاسلامی ؛ ويراستار:عوض لطیفی - ابوعطا، کتاب‌های بادبادک - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 5 -307-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1