لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (16)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انواع کوفته
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 3 -4-97580-600-978 انتخاب
2- انواع ساندویچ و کوکو
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 5 -0-97580-600-978 انتخاب
3- انواع شیرینی، کیک و نان
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 68 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 9 -2-97580-600-978 انتخاب
4- انواع خورشت
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 2 -1-97580-600-978 انتخاب
5- انواع آبگوشت‌
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 62 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
6- انواع آش
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 7 -6-97269-600-978 انتخاب
7- انواع خوراک ماهی
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 4 -7-97269-600-978 انتخاب
8- انواع سس
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 0 -5-97269-600-978 انتخاب
9- انواع سوپ
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 1 -8-97269-600-978 انتخاب
10- انواع املت
نويسنده:فریبا صفری - آفریدگار - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 5 -0-97269-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3