لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنا و السا: همه به ملکه احترام بگذارید
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:زهرا میبدی ؛ مترجم:مریم صالحی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 72 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -05-7217-622-978 انتخاب
2- آنا و السا: هوادار اسرارآمیز
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:مهدیه کویکی ؛ مترجم:سعیده حبیبی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 76 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -41-8580-600-978 انتخاب
3- آنا و السا: جام آرندل
نويسنده:اریکا دیوید ؛ مترجم:مهدیه کویکی ؛ مترجم:سعیده حبیبی - آوای اندیشه - دیویی: 813 - 80 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 1 -33-8580-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1