لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.72 - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 750000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
2- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.72 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1