لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت خانواده در اسلام
نويسنده:نعمت‌الله پریمی ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.4831 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 5 -1-99309-622-978 انتخاب
2- گفتگوی خدا و انسان
گردآورنده:حمید محمدی ؛ مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.141 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 1 -6-99216-622-978 انتخاب
3- تقدس خانواده مبانی حقوقی و اخلاقی
نويسنده:آمنه ضرابیها ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.4831 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 180000 ریال - 5 -8-99216-622-978 انتخاب
4- ازدواج دیرهنگام جوانان و دلایل نامحسوس آن
نويسنده:صدیقه رضایی ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 646.77 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -0-99309-622-978 انتخاب
5- راهی به سوی پارسایی
نويسنده:بتول علی‌عسکری ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.354 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 90000 ریال - 6 -4-99309-622-978 انتخاب
6- سخنان مشاهیر
گردآورنده:طیبه قویدل‌شهربابکی ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 808.882 - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 4 -8-99309-622-978 انتخاب
7- فرعونیان زنده‌اند
نويسنده:هاجر علی‌قلی‌طایفه ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.632 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 0 -04-6217-622-978 انتخاب
8- چگونه عاشقت شدم
نويسنده:هاجر علی‌قلی‌طایفه ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 7 -05-6217-622-978 انتخاب
9- مناجات‌های قرآنی
گردآورنده:هاجر علی‌قلی‌طایفه ؛ مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ ويراستار:مروارید ابراهیمی - کهکشان علم - دیویی: 297.157 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 3 -03-6217-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1